Rust en ruimte voor zorgeloos speelplezier!

Visie

Wij dragen de visie uit van de VAK (verenigde Agrarische Kinderopvang)

Dat betekent dat we de kinderen en de ouders een “groen hart” toe dragen.

Dit staat voor:

  • VERBONDENHEID met de natuur maar ook met je medemens, je collega’s, je regio, de ouders, de kinderen onderling, noem het maar op, je hoeft het niet alleen te doen
  • AUTHENTICITEIT oftewel echtheid, in zijn, hoe wij elkaar bejegenen en met elkaar omgaan; maar ook in de ervaringen die kinderen kunnen opdoen buiten in de natuur en met de dieren.
  • KRACHT die ontstaat als je mag zijn wie je bent, steun en veiligheid ervaart en zelfbewust in het leven kan staan omdat je de ruimte en kansen hebt gekregen jezelf te zijn en de nodige vaardigheden te ontwikkelen
Deze waarden dragen wij actief uit en zijn verweven door onze hele bedrijfsvoering

"Door het (uit-)voeren van de VAK formule draagt men bij tot kwalitatief hoogwaardige kinderopvang in een groene, natuurlijke omgeving met een pedagogische visie die bijdraagt aan een gezonde, natuurlijke opvoeding van jonge kinderen. Wij willen hierdoor onze bijdrage leveren aan een gezonde maatschappij van morgen. Dit doen wij door kinderen op een vanzelfsprekende manier te ondersteunen in het verkrijgen van een positief zelfbeeld met daarin de boodschap: ‘Ik mag er zijn!’ en ‘Ik kan het aan!"