ons team

wie zijn wij

Wij werken met een enthousiast en deskundig team van vaste pedagogisch medewerkers welke zich verdiept hebben in de VAK-visie en deze zich ook eigen hebben gemaakt. 

Deze pedagogisch medewerkers beschikken over alle kwaliteiten die wenselijk zijn en voldoen aan alle eisen op het gebied van scholing zoals in de wet CAO Kinderopvang staat beschreven. Zij zijn in bezit van een kinder-EHBO- en BHV-diploma. Ook hebben of volgen onze pedagogisch medewerkers een scholing voor het werken met baby’s. Het team wordt individueel gecoacht door een gekwalificeerde pedagogisch coach. 

Alle pedagogisch medewerkers, groepsassistente en facilitair medewerkster beschikken over een geldige Verklaring Omtrent Gedrag (VOG). Daarnaast zijn we een erkend leerbedrijf en bieden wij diverse stagiaires een fijne stageplek aan. Wij werken dagelijks met onze groepsassistente die de kinderen van de BSO mee ophaalt op de basisscholen en ook assisteert zij in de keuken, bij activiteiten op de groepen en gaat zij geregeld mee met uitjes. Onze groepsassistente wordt altijd boventallig ingepland.   

Yvonne is sinds de oprichting in 2017 eigenaresse van agrarische kinderopvang Het Wollige Schaap en is ontstaan vanuit haar eigen gastouderopvang. 

Eigenaresse

Yvonne

Nena is sinds 01-10-2017 in dienst. Ze is werkzaam op de Lammetjes. Daarnaast is ze vertrouwenspersoon. 

Pedagogisch medewerker

Nena

Inge is sinds 01-05-2018 in dienst. Ze is werkzaam op kantoor en op de Schaapjes.

Beleidsmedewerker/ pedagogisch medewerker

Inge

Emmy is sinds 01-02-2019 in dienst. Ze is werkzaam op de Lammetjes. 

Pedagogisch medewerker

Emmy

Evi is sinds 01-03-2019 in dienst. Ze is werkzaam op de Lammetjes en de Hooizolder. 

Pedagogisch medewerker

Evi

Evelien is sinds 01-09-2019 in dienst. Ze is werkzaam op de Schaapjes en de Hooizolder. 

Pedagogisch medewerker

Evelien

Laura is sinds 26-11-2020 in dienst. Ze is werkzaam op de Schaapjes.

Pedagogisch medewerker

Laura

Lieke is sinds 08-02-2021 in dienst. Ze is werkzaam op de Lammetjes en de Hooizolder. Daarnaast is ze aandachtsfunctionaris Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling.

 

 

Pedagogisch medewerker

Lieke

Rianne is sinds 01-11-2021 in dienst. Ze is werkzaam op de Schaapjes en de Hooizolder.

Pedagogisch medewerker

Rianne

Eva is sinds 01-12-2021 in dienst. Ze is werkzaam op de Schaapjes en de Hooizolder. 

Pedagogisch medewerker

Eva

Merlijn is sinds 10-01-2022 in dienst. Ze is werkzaam op de Lammetjes en de Hooizolder.

Pedagogisch medewerker

Merlijn

Amee is sinds 18-01-2023 in dienst. Ze is werkzaam als vaste oproepkracht.

Invalkracht

Amee

Britt is sinds 01-06-2023 in dienst. Ze is werkzaam op de Schaapjes en de Hooizolder. 

Pedagogisch medewerker

Britt

Daphne is sinds 01-06-2023 in dienst. Ze is werkzaam op de Lammetjes.

Pedagogisch medewerker

Daphne

BBL-stagiaire

Manon B

Pedagogisch medewerker

Kim

BBL-stagiaire

Didi

Pedagogisch medewerker

Lynn

Pedagogisch medewerker

Iris

Anita is sinds 01-07-2017 in dienst. Zij zorgt er altijd voor dat alles spik en span is. 

Interieurverzorgster

Anita

Sandra is sinds 01-07-2017 in dienst. Ze is werkzaam als groepsassistente en haalt de kinderen van de BSO op de diverse scholen op.  

Groepsassistente

Sandra

het wollige schaap

in cijfers

8

Wollige schapen

in de wei

54

stukken fruit

per dag

76

gevonden

takken

over ons

oudercommissie

De oudercommissie stelt zich ten doel de belangen van de kinderen en de ouders van Het Wollige Schaap zo goed mogelijk te behartigen en de ouders te vertegenwoordigen. 

Daarnaast adviseren zij het management gevraagd en ongevraagd over elk voorgenomen besluit dat de organisatie betreft op o.a. de volgende terreinen: openingstijden, groepsgrootte, opleidingseisen, pedagogisch beleidsplan, voedingsaangelegenheden, risico inventarisatie veiligheid en gezondheid, vaststelling of wijziging van een klachtenregeling, wijzigen van de uurprijs, etc. 

over ons

Oudercommissie

De oudercommissie komt vier keer per jaar bij elkaar en bespreekt dan alle veranderingen, plannen en aanpassingen. 

Daarnaast organiseert de oudercommissie, samen met het team van Het Wollige Schaap, jaarlijks informatieavonden met thema’s zoals kinder-EHBO, voeding, groene pedagogiek of opvoedingskwesties. Zij hebben de uitdaging om de belangen van alle ouders te behartigen. Natuurlijk kunnen zij daarbij niet zonder uw inbreng. We vragen u vriendelijk om zaken die u via de oudercommissie aangekaart of besproken zou willen hebben, kenbaar aan hen te maken. Dit kan door hen persoonlijk aan te spreken of te mailen naar oc@hetwolligeschaap.com 
 

<p><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif">Ik ben Annet Aarts. Woonachtig in Oploo op de boerderij met mijn man Thijs, en onze 4 kinderen; Anna (2016), Sarah (2018), Jan (2019), Piet (2021). Op&nbsp;dinsdag en vrijdag gaan de kinderen naar de Hooizolder en de&nbsp;Lammetjes. We hebben er in 2016 voor gekozen om Anna naar het Wollige schaap te brengen, omdat we veel waarde hechten aan het buiten zijn. Ook is het voor ons belangrijk dat de kinderen mee krijgen hoe de natuur werkt. Het nuchtere en liefdevolle karakter van Het Wollige Schaap, het team en van Yvonne stonden ons ook erg aan. We zijn altijd erg tevreden over Het Wollige Schaap en er was dan ook geen twijfel om de kinderen die volgden ook naar hier naar toe&nbsp;te laten gaan.&nbsp;</span></span><br />
<span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif">We hebben een melkveehouderij in Oploo. Sinds 2018 ben ik hier volledig werkzaam. Het werk is erg divers, van het verzorgen van de dieren tot het doen van de administratie en van alles wat daar tussenin zit. Het boerenleven is een prachtige levensstijl die veel verantwoordelijkheid met zich mee brengt, maar ook de ruimte geeft om zelf de tijd in te delen en flexibel te zijn met de kinderen. Naast wandelen en fietsen geniet ik het meest van de kleine dingen op en om de boerderij samen met het gezin.&nbsp;</span></span><br />
<span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif">Bij het zien van de vacature in de nieuwsbrief heb ik me aangemeld om lid te worden van de oudercommissie, omdat ik graag wat meer betrokken ben bij de plek waar onze kinderen een aanzienlijk deel van hun leven opgroeien. We hebben nog jonge kinderen, dus wij zijn nog wel een tijdje te vinden bij Het Wollige Schaap. Daarom hoop ik een stabiele aanvulling te zijn aan de commissie, hopelijk wat toe te kunnen voegen en wat te leren.</span></span></p>

Voorzitter

Annet Aarts-Smits

Ik ben Annet Aarts. Woonachtig in Oploo op de boerderij met mijn man Thijs, en onze 4 kinderen; Anna (2016), Sarah (2018), Jan (2019), Piet (2021). Op dinsdag en vrijdag gaan de kinderen naar de Hooizolder en de Lammetjes. We hebben er in 2016 voor gekozen om Anna naar het Wollige schaap te brengen, omdat we veel waarde hechten aan het buiten zijn. Ook is het voor ons belangrijk dat de kinderen mee krijgen hoe de natuur werkt. Het nuchtere en liefdevolle karakter van Het Wollige Schaap, het team en van Yvonne stonden ons ook erg aan. We zijn altijd erg tevreden over Het Wollige Schaap en er was dan ook geen twijfel om de kinderen die volgden ook naar hier naar toe te laten gaan. 
We hebben een melkveehouderij in Oploo. Sinds 2018 ben ik hier volledig werkzaam. Het werk is erg divers, van het verzorgen van de dieren tot het doen van de administratie en van alles wat daar tussenin zit. Het boerenleven is een prachtige levensstijl die veel verantwoordelijkheid met zich mee brengt, maar ook de ruimte geeft om zelf de tijd in te delen en flexibel te zijn met de kinderen. Naast wandelen en fietsen geniet ik het meest van de kleine dingen op en om de boerderij samen met het gezin. 
Bij het zien van de vacature in de nieuwsbrief heb ik me aangemeld om lid te worden van de oudercommissie, omdat ik graag wat meer betrokken ben bij de plek waar onze kinderen een aanzienlijk deel van hun leven opgroeien. We hebben nog jonge kinderen, dus wij zijn nog wel een tijdje te vinden bij Het Wollige Schaap. Daarom hoop ik een stabiele aanvulling te zijn aan de commissie, hopelijk wat toe te kunnen voegen en wat te leren.

<p style="margin-bottom:13px"><span bahnschrift="" light="" style="font-family: ">Ik ben Chantal van den Bosch-van den Hoogen. Ik ben 34 jaar en woon samen met mijn partner Luke en onze kinderen Tess (2017), Stan (2018) en Nora (2021) in&nbsp;het mooie en gezellige Oploo.&nbsp;</span><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:normal"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:10.0pt"><span bahnschrift="" light="" style="font-family:">Met veel plezier gaan onze kinderen op maandag en donderdag spelen bij Het Wollige Schaap. De oudste twee gaan naar de Hooizolder en de jongste geniet van het spelen bij de Schaapjes. De kinderen genieten wekelijks volop van het spelen en leren binnen en buiten. Het landleven op en om de kinderopvang heen is zeker een pluspunt. Door het jaar heen zijn hier vele tractoren en landbouwmachines te zien. En die kennen ze ook van hun opa&rsquo;s en oom op de boerderij. </span></span></span></span></span><br />
<span style="font-size:11pt"><span style="line-height:normal"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:10.0pt"><span bahnschrift="" light="" style="font-family:">Zelf ben ik werkzaam als persoonlijk begeleidster bij een OPD (Orthopedagogisch Kinderdagbehandelingsgroep) van UniK voor kinderen met leer,- taal en/of ontwikkelingsachterstanden en/of gecombineerd met syndroom of stoornis zoals autisme.&nbsp;</span></span></span></span></span><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:normal"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:10.0pt"><span bahnschrift="" light="" style="font-family:">In mijn vrije tijd genieten we van gezellige en fijne momenten met het gezin, familie en vrienden. Zo nu en dan lekker dansen of naar een festival met vriendinnen doe ik ook graag. Daarnaast bootcamp ik met een actieve groep dames en geniet ik ook van een wandeling waarbij ik ondertussen fijn kan bijkletsen met een vriendin/buurvrouw. Ook ben ik actief betrokken bij de buurtcommissie. </span></span></span></span></span><br />
<span style="font-size:11pt"><span style="line-height:normal"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:10.0pt"><span bahnschrift="" light="" style="font-family:">Sinds september 2020 ben ik&nbsp;betrokken bij de oudercommissie en hoop ik hier ook een betrokken bijdrage te kunnen leveren voor het team, de ouders en tenslotte voor alle kinderen die centraal staan bij Het Wollige Schaap. Ik zorg ervoor dat er een notulen wordt gemaakt van de oudercommissie vergadering en dat we dit met alle betrokken ouders/verzorgers delen. We hopen hiermee laagdrempelig contact te kunnen hebben en houden tussen het team en de ouders/verzorgers van alle kinderen. Dus mochten er vragen zijn dan kun je ook altijd bij een van ons terecht en zullen we dit meenemen naar de vergaderingen van de oudercommissie en dit bespreken. </span></span></span></span></span></p>

Secretaresse

Chantal van den Bosch-van den Hoogen

Ik ben Chantal van den Bosch-van den Hoogen. Ik ben 34 jaar en woon samen met mijn partner Luke en onze kinderen Tess (2017), Stan (2018) en Nora (2021) in het mooie en gezellige Oploo. Met veel plezier gaan onze kinderen op maandag en donderdag spelen bij Het Wollige Schaap. De oudste twee gaan naar de Hooizolder en de jongste geniet van het spelen bij de Schaapjes. De kinderen genieten wekelijks volop van het spelen en leren binnen en buiten. Het landleven op en om de kinderopvang heen is zeker een pluspunt. Door het jaar heen zijn hier vele tractoren en landbouwmachines te zien. En die kennen ze ook van hun opa’s en oom op de boerderij.
Zelf ben ik werkzaam als persoonlijk begeleidster bij een OPD (Orthopedagogisch Kinderdagbehandelingsgroep) van UniK voor kinderen met leer,- taal en/of ontwikkelingsachterstanden en/of gecombineerd met syndroom of stoornis zoals autisme. In mijn vrije tijd genieten we van gezellige en fijne momenten met het gezin, familie en vrienden. Zo nu en dan lekker dansen of naar een festival met vriendinnen doe ik ook graag. Daarnaast bootcamp ik met een actieve groep dames en geniet ik ook van een wandeling waarbij ik ondertussen fijn kan bijkletsen met een vriendin/buurvrouw. Ook ben ik actief betrokken bij de buurtcommissie.
Sinds september 2020 ben ik betrokken bij de oudercommissie en hoop ik hier ook een betrokken bijdrage te kunnen leveren voor het team, de ouders en tenslotte voor alle kinderen die centraal staan bij Het Wollige Schaap. Ik zorg ervoor dat er een notulen wordt gemaakt van de oudercommissie vergadering en dat we dit met alle betrokken ouders/verzorgers delen. We hopen hiermee laagdrempelig contact te kunnen hebben en houden tussen het team en de ouders/verzorgers van alle kinderen. Dus mochten er vragen zijn dan kun je ook altijd bij een van ons terecht en zullen we dit meenemen naar de vergaderingen van de oudercommissie en dit bespreken.

<p><span style="font-size:11pt"><span style="background:white"><span style="line-height:normal"><span style="vertical-align:baseline"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:10.0pt"><span arial="" style="font-family:"><span style="color:black">Ik ben Ingrid van Roden en&nbsp;moeder van Eefke (2015).&nbsp;</span></span></span></span></span></span></span></span><span style="font-size:11pt"><span style="background:white"><span style="line-height:normal"><span style="vertical-align:baseline"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:10.0pt"><span arial="" style="font-family:"><span style="color:black">In het voorjaar van 2016 is Eefke als baby gestart bij, toen nog gastouder, Het Wollige Schaap en inmiddels zit zij hier op de Hooizolder.&nbsp;</span></span></span></span></span></span></span></span><span style="font-size:11pt"><span style="background:white"><span style="line-height:normal"><span style="vertical-align:baseline"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:10.0pt"><span arial="" style="font-family:"><span style="color:black">Ik heb, samen met Eefke, de ontwikkeling van Het Wollige Schaap van dichtbij mee mogen maken, w</span></span></span></span></span></span></span></span><span style="font-size:11pt"><span style="background:white"><span style="line-height:normal"><span style="vertical-align:baseline"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:10.0pt"><span arial="" style="font-family:"><span style="color:black">ant ik ben sinds de oprichting van de oudercommissie lid en doe dit met veel plezier.&nbsp;Het was een bewuste keuze om Eefke hier naar het KDV en nu BSO te laten gaan; de ruimte, de groene pedagogiek <span style="border:none windowtext 1.0pt; background:white; padding:0cm">en de oprechte en directe betrokkenheid, van&nbsp;</span>de medewerkers en Yvonne zelf, zijn redenen waarom wij eerst vanuit Sint Anthonis en nu vanuit Ledeacker naar Landhorst rijden.&nbsp;</span></span></span></span></span></span></span></span><br />
<span style="font-size:11pt"><span style="background:white"><span style="line-height:normal"><span style="vertical-align:baseline"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:10.0pt"><span arial="" style="font-family:"><span style="color:black">Ik werk sinds 2017 bij CSU Leisure waar ik verantwoordelijk ben voor het bedrijfsbureau.&nbsp;Dit doe ik vanuit onze kantoren in Eindhoven en Maastricht en deels vanuit mijn huis in Cuijk, waar ik sinds 2021 woon.&nbsp;Eefke woont deels bij mij en deels in Ledeacker bij haar vader, en op de dagen dat ze bij haar vader is&nbsp;gaat Eefke naar Het Wollige Schaap.&nbsp;</span></span></span></span></span></span></span></span><br />
<span style="font-size:11pt"><span style="background:white"><span style="line-height:normal"><span style="vertical-align:baseline"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:10.0pt"><span arial="" style="font-family:"><span style="color:black">Voor vragen of opmerkingen zijn ik en mijn collega-OC leden Annet en Chantal, altijd aanspreekbaar!</span></span></span></span></span></span></span></span></p>

Penningmeester

Ingrid van Roden

Ik ben Ingrid van Roden en moeder van Eefke (2015). In het voorjaar van 2016 is Eefke als baby gestart bij, toen nog gastouder, Het Wollige Schaap en inmiddels zit zij hier op de Hooizolder. Ik heb, samen met Eefke, de ontwikkeling van Het Wollige Schaap van dichtbij mee mogen maken, want ik ben sinds de oprichting van de oudercommissie lid en doe dit met veel plezier. Het was een bewuste keuze om Eefke hier naar het KDV en nu BSO te laten gaan; de ruimte, de groene pedagogiek en de oprechte en directe betrokkenheid, van de medewerkers en Yvonne zelf, zijn redenen waarom wij eerst vanuit Sint Anthonis en nu vanuit Ledeacker naar Landhorst rijden. 
Ik werk sinds 2017 bij CSU Leisure waar ik verantwoordelijk ben voor het bedrijfsbureau. Dit doe ik vanuit onze kantoren in Eindhoven en Maastricht en deels vanuit mijn huis in Cuijk, waar ik sinds 2021 woon. Eefke woont deels bij mij en deels in Ledeacker bij haar vader, en op de dagen dat ze bij haar vader is gaat Eefke naar Het Wollige Schaap. 
Voor vragen of opmerkingen zijn ik en mijn collega-OC leden Annet en Chantal, altijd aanspreekbaar!