Rust en ruimte voor zorgeloos speelplezier!

Voor wie

“Het Wollige Schaap” biedt opvang aan kinderen van 0-13 jaar.(Voor kinderen met zorg leeftijd in overleg) We bieden dus ook naschoolse opvang aan. 

Pedagogische Uitgangspunten & Groene Pedagogiek
Als pedagogische uitgangspunten hanteren we de wettelijk verplichte pedagogische uitgangspunten zoals ze zijn opgesteld door Prof. J.M.A. Mw. Riksen-Walraven. Hierbinnen verwoorden we de meerwaarde van een kinderopvang in het agrarische buitengebied met veel ruimte voor een natuurlijke speel-, leer- en leefomgeving. Kinderen die regelmatig in de natuur zijn krijgen veel extra ontwikkelingsstimulansen in vergelijking met kinderen die vooral binnen en/of in een stedelijke omgeving worden opgevangen.

Daarnaast biedt Het Wollige Schaap ook opvang aan kinderen die chronisch ziek, herstellende zijn of op een andere manier extra zorg nodig hebben. Voor deze kinderen kunnen wij de ouders ontlasten in hun dagelijkse zorg, zodat zij kunnen gaan werken of een dagje voor zichzelf hebben.
Wij kunnen bijvoorbeeld opvang bieden voor kinderen met (ontregelde) diabetes, epilepsie, syndroom van down, stofwisselingsproblemen, urinewegproblemen en voedingsstoornissen . Door deze kinderen samen op te vangen met de reguliere opvang levert dit een echte bijdrage aan de ontwikkeling van beide doelgroepen

"kinderopvang in het agrarische buitengebied met veel ruimte voor een natuurlijke speel-, leer- en leefomgeving. Kinderen die regelmatig in de natuur zijn krijgen veel extra ontwikkelingsstimulansen in vergelijking met kinderen die vooral binnen en/of in een stedelijke omgeving worden opgevangen."